Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

Chcę żyć. Tak, bardzo chcę żyć! Chcę chłonąć czyste powietrze, chcę się całować z moim chłopcem, chcę tańczyć w jego ramionach!
— Poświatowska

February 27 2014

„Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.”
— Szklany klosz
Reposted byurwiskoazazel

February 26 2014

Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej
Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś
Ze nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być tam mogłeś
I choć nie wierzę by mógł być ktoś bardziej otwarty
Dla ciebie niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz.
— Wojaczek
Reposted from169cm 169cm viamvtevrrr mvtevrrr
Nie skreślaj mnie ze spisu pilnych marzeń, nie skreślaj mnie na liście do zachwytu. Nie skreślaj mnie, podkreślaj mnie...
— Mariusz Lubomski
Reposted fromswojszlak swojszlak viamvtevrrr mvtevrrr

podobno
nie ma miejsca jak dom
tak mówią

zwiedziłam wszystkie
zakątki świata

jednak

nigdzie tak dobrze mi nie było
jak w kącikach twoich ust

— Maria Goniewicz - Z czasów bezdomności
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamvtevrrr mvtevrrr
9665 4ecb
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamvtevrrr mvtevrrr
9788 435a 500
Reposted fromswojszlak swojszlak viamvtevrrr mvtevrrr
Jeśli nie czujesz się godny by wyrosły Ci skrzydła, nigdy nie oderwiesz się od ziemi.
— Nick Vujicic
Reposted fromLittleJack LittleJack viastorminhead storminhead
Chciałabym leżeć teraz w łóżku i oglądać Twoje nagie ciało z tym poczuciem, że tylko ja mogę mieć Ciebie obok
Reposted fromxalchemic xalchemic viastorminhead storminhead
Każdy z nas ma te dni
Chce tylko palić i pić
Drapać rany do krwi
Bezwiednie krzyczeć i wyć
— Hukos "Okno z widokiem na Polskę" (ft. Miszkers)
Reposted fromxalchemic xalchemic viastorminhead storminhead
I tylko przyjdź. Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim. Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa. A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Makbet
Reposted frompomruki pomruki viastorminhead storminhead
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viastorminhead storminhead

Hymn o miłości

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
8 Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
9 Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

— nie może tego nie być na mojej zupie
Reposted frommalaegoistka malaegoistka viastorminhead storminhead
*** (więc jesteś)

więc jesteś jesteś jesteś
daj niech sprawdzę
niech cię dotknę raz jeszcze dłonią i ustami
niech w oczy spojrzę chociaż najmniej wierzę
oślepłym ze zdumienia oczom

jeszcze twój głos usłyszeć chcę
zapachem się zaciągnąć
pojąć cię raz na zawsze wszystkimi zmysłami
i nigdy nie zrozumieć i ciągle na nowo
dochodzić prawdy pocałunkami
— Halina Poświatowska
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viamvtevrrr mvtevrrr
Najbardziej przerażającym dźwiękiem na świecie jest bicie własnego serca. Nikt nie lubi o tym mówić, ale to prawda. Jest to dzika bestia, która w samym środ­ku głębokiego strachu dobija się olbrzy­mią pięścią do jakichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić
— Jonathan Carroll
Reposted fromkabooom kabooom viamvtevrrr mvtevrrr
odkąd przyszło nam
rozmawiać nie tak
jak byśmy tego chcieli
Twoje policzki zmieniły się

(przecież znam je na pamięć)

zawsze były delikatne
ale teraz
w dotyku są szklane

wykończeni aktorzy za kurtyną
tak one za ekranem
ja razem z nimi
wykańczam się tęskniąc
— Maria Goniewicz - Związki na odległość
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamvtevrrr mvtevrrr
2152 d7ef
Reposted frompesy pesy viastorminhead storminhead
Usta Twoje: ocean różowy.
Spojrzenie: fala wzburzona.
A Twoje szerokie ramiona:
Pas ratunkowy...
— Portret
Reposted fromtranswizja transwizja viastorminhead storminhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl